ایمان را در بین خودتان، در بین مجموعه تان و در بین زن و بچه تان، خانواده هایتان تقویت کنید. من می خواهم به همۀ شما برادران و جوانان و مردان و زنان عزیز، هشدار بدهم که مراقب خانواده هایتان باشید. (بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 13/7/1383)
جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
تازه ها

  • تصویری
    تصویری

  • آشنایی با بروشورهای دفتر امور خانواده (سری جدید)
    .

  • بهای تربیت ... .
    .

خانواده و ثقلين